Palveluni

Vuokrajohtaminen

Yritysjohto joutuu melkein päivittäin mm. seuraavanlaisten haasteiden ja kysymysten eteen: 

Mitä tekisin myyntiorganisaatiolleni, pitäisikö se organisoida uudelleen. Nostanko jonkun nykyisistä tekijöistä porukan pomoksi. Ostimme xx Oy:n, kuka meistä ehtii varmistamaan sen sulauttamisen organisaatioomme. Meidän pitää käynnistää uusi toimintamalli.

Kun tunnistat organisaatiossasi vastaavanlaisia ajatuksia, palkkaa VUOKRAJOHTAJA. Vuokrajohtajuus on riskitön vaihtoehto uusien ajatusten tai toimintamallien mukauttamiseksi organisaatioosi. 

Toimintatapani vuokrajohtajana perustuu yhteisten sovittujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja aikaansaamiseksi. 

Ennen projektin alkua sovitaan:
1. mitattavat tavoitteet
2. projektin raamit
3. käytettävät resurssit
4. vastuut ja valtuudet 
5. raportointi
6. projektin kesto

Mentorointi, henkilökohtainen sparraus

Liikkeenjohdon kokemukseni on käytettävissä henkilökohtaiseen mentorointiin tai ryhmän, esim. johtoryhmä, mentorointiin. Kykyni kuunnella ja esittää kriittisiä, yllättäviäkin kysymyksiä, auttaa pääsemään sovittuun tavoitteeseen. 

Koulutus

Joskus vastaus kysymykseen, mitä tehdä toiminnan kehittämiseksi on KOULUTUS. On sitten kyseessä myynti, asiakaspalvelu, esimiestyö, johtaminen, vuorovaikutus tai mikä tahansa yksilöön liittyvä asia. Räätälöidyn koulutuksen avulla pystytään jokaista henkilö kehittämään kohti haluttua tavoitetta.

Hallitustyöskentely

Hallitukseen voidaan tarvita ulkopuolista liikkeenjohdon ja hallitustyöskentelyn näkemystä ja kokemusta. Minulla on kokemusta usean eri yrityksen hallitustyöskentelystä sekä varsinaisena jäsenenä että puheenjohtajana. Olen myös toiminut monen yrityksen senior advisorina.

Valmiit kolmen tunnin koulutuspaketit

Motivaatio ja jaksaminen

Tavoite
Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia analysoida omaa motivaatiotaan ja jaksamistaan sekä työelämässä että vapaa-ajallaan. Osallistuja saa keinoja oman jaksamisensa ylläpitämiseen ja kehittämiseen

Sisältö
1. Mitkä tekijät pitävät sinua virkeänä ja motivoivat sinua.
2. Työodotukset
3. Onnistumisen perusteita
4. Tarpeet, omat odotukset sekä työtyytyväisyys
5. Itsensä motivointi
6. Kolme kohtaa mitä kehitän itsessäni

Toteutus
Valmennus toteutetaan kolmen tunnin luento- ja keskustelumuotoisena tilaisuutena. Valmennuksen jälkeen osallistujat tekevät itselleen toimintasuunnitelman jaksamisensa ylläpitämiseksi. 

Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Tavoite
Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia oppia ymmärtämään omia käyttäytymispiirteitä ja niiden vaikutusta toisiin ihmisiin. Tunnistaa ihmisten käyttäytymistyylit ja erilaiset tavat toimia työyhteisössä. Tunnistaa itselle / omalle työryhmälle tyypillinen toimintakulttuuri ja sen asettamat odotukset ryhmän jäsenille

Sisältö
1. Hyvä vuorovaikutus, avain parempaan yhteistyöhön
2. Eri vuorovaikutustyylit
3. Tyylien hyödyntäminen omissa kommunikointitilanteissa
4. DiSC-vuorovaikutusmalli
5. Osallistujan vuorovaikutustyyli testi

Toteutus
Valmennus toteutetaan kolmen tunnin luento- ja keskustelumuotoisena tilaisuutena. Valmennuksen aikana osallistujat tekevät itselleen DiSC-vuorovaikutus analyysin.